Tác động thầm lặng – Làm thế nào để trở thành một người hướng nội thành công

Thông tin xuất bản

  • Tên sách: Tác động thầm lặng – Làm thế nào để trở thành một người hướng nội thành công
  • Mã ISBN: 978-604-9862-21-2
  • Tác giả: Sylvia Loehken
  • Nhà xuất bản: Thanh niên
  • Biên tập viên: Trịnh Thị Ngoan
  • Đối tác liên kết: Công ty TNHH MTV TM&DVVH Minh Long. Đ/C: LK 02 – 03, Dãy B, KĐT Green Pearl, 378 Minh Khai, Hai Bà Trưng, TP. Hà Nội.
  • Nơi in: Cty CP in Công đoàn Việt Nam
  • Ngày nộp lưu chiểu: 09/01/2020

Thông tin về sách: Tác động thầm lặng – Làm thế nào để trở thành một người hướng nội thành công

Về tác giả: Sylvia Loehken

Tìm mua sách nếu có bán: