Tác phẩm chọn lọc – Văn học Mĩ – Câu chuyện đời tôi

Thông tin xuất bản

  • Tên sách: Tác phẩm chọn lọc – Văn học Mĩ – Câu chuyện đời tôi
  • Mã ISBN: 978-604-2-15465-9
  • Tác giả: Helen Keller
  • Nhà xuất bản: Kim Đồng
  • Biên tập viên: Nguyễn Thúy Loan
  • Đối tác liên kết:
  • Nơi in: Cty CP in và Văn hóa phẩm Hà Nội
  • Ngày nộp lưu chiểu: 02/01/2020

Thông tin về sách: Tác phẩm chọn lọc – Văn học Mĩ – Câu chuyện đời tôi

Về tác giả: Helen Keller

Tìm mua sách nếu có bán: