Tài chính vi mô: Hoạt dộng và mô hình định lượng

Thông tin xuất bản

  • Tên sách: Tài chính vi mô: Hoạt dộng và mô hình định lượng
  • Mã ISBN: 978-604-922-829-2
  • Tác giả: TS. Hà Văn Dương
  • Nhà xuất bản: Kinh tế thành phố Hồ Chí Minh
  • Biên tập viên: Nguyễn Ngọc Định
  • Đối tác liên kết: TS. Hà Văn Dương – (R24 Cư xá Tân Sơn Nhì, P 14, Q. Tân Bình, TP.HCM)
  • Nơi in: Cty TNHH in ấn Quan Bình
  • Ngày nộp lưu chiểu: 22/05/2020

Thông tin về sách: Tài chính vi mô: Hoạt dộng và mô hình định lượng

Về tác giả: TS. Hà Văn Dương

Tìm mua sách nếu có bán: