Tài liệu tham khảo lý thuyết môn Bóng chuyền

Thông tin xuất bản

  • Tên sách: Tài liệu tham khảo lý thuyết môn Bóng chuyền
  • Mã ISBN: 978-604-9875-66-3
  • Tác giả: Đảo Tiến Dân (chủ biên)nNguyễn Long Giang
  • Nhà xuất bản: Bách khoa Hà Nội
  • Biên tập viên: Đỗ Thanh Thùy
  • Đối tác liên kết:
  • Nơi in: Cty TNHH in và TM Sông Lam
  • Ngày nộp lưu chiểu: 21/05/2020

Thông tin về sách: Tài liệu tham khảo lý thuyết môn Bóng chuyền

Về tác giả: Đảo Tiến Dân (chủ biên)nNguyễn Long Giang

Tìm mua sách nếu có bán: