Tài liệu chuyên Sinh học Trung học phổ thông – Bài tập Sinh thái học

Thông tin xuất bản

  • Tên sách: Tài liệu chuyên Sinh học Trung học phổ thông – Bài tập Sinh thái học
  • Mã ISBN: 978-604-0-19769-6
  • Tác giả: Mai Sỹ Tuấn (Chủ biên), Phan Thanh Phương, Trần Ngọc Danh
  • Nhà xuất bản: Giáo dục Việt Nam
  • Biên tập viên: Nguyễn Thúy Vân
  • Đối tác liên kết:
  • Nơi in: Xí Nghiệp In II-CTY TNHH MTV In Ba Đình. Địa chỉ in 258 Nguyễn Trãi. P. Nguyễn Cư Trinh, Quận 1. TP.HCM
  • Ngày nộp lưu chiểu: 28/04/2020

Thông tin về sách: Tài liệu chuyên Sinh học Trung học phổ thông – Bài tập Sinh thái học

Về tác giả: Mai Sỹ Tuấn (Chủ biên), Phan Thanh Phương, Trần Ngọc Danh

Tìm mua sách nếu có bán: