Tài liệu dạy – học Hóa học 9 theo chuẩn kiến thức, kĩ năng – Tập một

Thông tin xuất bản

  • Tên sách: Tài liệu dạy – học Hóa học 9 theo chuẩn kiến thức, kĩ năng – Tập một
  • Mã ISBN: 978-604-0-22083-7
  • Tác giả: Trương Công Luận (chủ biên) – Nguyễn Thị Minh Nhân – Phan Đồng Châu Thuỷ
  • Nhà xuất bản: Giáo dục Việt Nam
  • Biên tập viên: Đặng Công Hiệp
  • Đối tác liên kết:
  • Nơi in: Công ty Cổ phần in Thương mại Phú Yên. Địa chỉ in 396 Hùng Vương – Phường 7 – TP Tuy Hòa – Tỉnh Phú Yên. Cơ sở in: 396 Hùng Vương – Phường 7 – TP Tuy Hòa – Tỉnh Phú Yên
  • Ngày nộp lưu chiểu: 08/06/2020

Thông tin về sách: Tài liệu dạy – học Hóa học 9 theo chuẩn kiến thức, kĩ năng – Tập một

Về tác giả: Trương Công Luận (chủ biên) – Nguyễn Thị Minh Nhân – Phan Đồng Châu Thuỷ

Tìm mua sách nếu có bán: