Tài liệu dạy – học Tin học 7 – Tập một

Thông tin xuất bản

  • Tên sách: Tài liệu dạy – học Tin học 7 – Tập một
  • Mã ISBN: 978-604-0-16507-7
  • Tác giả: Tạ Viết Quý – Nguyễn Thanh Hùng – Cao Sĩ Sơn- Đỗ Thị Thu Thảo – Lê Đỗ Nguyên Thảo – Khưu Thị Thanh Hiền
  • Nhà xuất bản: Giáo dục Việt Nam
  • Biên tập viên: Hoàng Thị Kim Hảo
  • Đối tác liên kết:
  • Nơi in: Công ty Cổ phần in Tổng hợp Cần Thơ
  • Ngày nộp lưu chiểu: 06/12/2019

Thông tin về sách: Tài liệu dạy – học Tin học 7 – Tập một

Về tác giả: Tạ Viết Quý – Nguyễn Thanh Hùng – Cao Sĩ Sơn- Đỗ Thị Thu Thảo – Lê Đỗ Nguyên Thảo – Khưu Thị Thanh Hiền

Tìm mua sách nếu có bán: