Tài liệu Địa lý Hà Nội – chương trình địa phương (Dùng cho học sinh THCS)

Thông tin xuất bản

  • Tên sách: Tài liệu Địa lý Hà Nội – chương trình địa phương (Dùng cho học sinh THCS)
  • Mã ISBN: 978-604-55-5115-8
  • Tác giả: Nguyễn Minh Tuệ, Phạm Khắc Lợi, Phí Công Việt
  • Nhà xuất bản: Hà Nội
  • Biên tập viên: Phạm Quốc Tuấn
  • Đối tác liên kết: Công ty CP sách – TBTH Hà Tây; Số 72 đường Bà Triệu, quận Hà Đông, Hà Nội
  • Nơi in: Cty TNHH in Quân đội 1
  • Ngày nộp lưu chiểu: 13/05/2020

Thông tin về sách: Tài liệu Địa lý Hà Nội – chương trình địa phương (Dùng cho học sinh THCS)

Về tác giả: Nguyễn Minh Tuệ, Phạm Khắc Lợi, Phí Công Việt

Tìm mua sách nếu có bán: