Tài liệu giáo dục cho công chúng : Bệnh ho gà lây nhiễm cao trong cộng đồng

Thông tin xuất bản

  • Tên sách: Tài liệu giáo dục cho công chúng : Bệnh ho gà lây nhiễm cao trong cộng đồng
  • Mã ISBN: 978-604-66-4234-3
  • Tác giả: Hội y học dự phòng Việt Nam – VAPM – GSK
  • Nhà xuất bản: Y học
  • Biên tập viên: Đặng Thị Cẩm Thúy
  • Đối tác liên kết: VPĐDnGlaxosmithKline Việt Nam; 235 Đồng Khởi, Q1, TP.HCM
  • Nơi in: Cty DV Phi Lao
  • Ngày nộp lưu chiểu: 01/07/2020

Thông tin về sách: Tài liệu giáo dục cho công chúng : Bệnh ho gà lây nhiễm cao trong cộng đồng

Về tác giả: Hội y học dự phòng Việt Nam – VAPM – GSK

Tìm mua sách nếu có bán: