Tài liệu ôn tập các dạng bài kiểm tra, bài thi tuyển sinh váo lớp 10 môn Tiếng Anh

Thông tin xuất bản

  • Tên sách: Tài liệu ôn tập các dạng bài kiểm tra, bài thi tuyển sinh váo lớp 10 môn Tiếng Anh
  • Mã ISBN: 978-604-9910-89-0
  • Tác giả: Hoàng Nhật Thịnh
  • Nhà xuất bản: Đại học sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh
  • Biên tập viên: Thái Thành Nhân
  • Đối tác liên kết: Công ty TNHH Đầu tư và Phát triển Giáo dục Sài gòn; 73/720 Nguyễn Văn Nghi, phường 7, quận Gò Vấp, TP.HCM
  • Nơi in: XN in II – Cty TNHH MTV in Ba Đình
  • Ngày nộp lưu chiểu: 20/05/2020

Thông tin về sách: Tài liệu ôn tập các dạng bài kiểm tra, bài thi tuyển sinh váo lớp 10 môn Tiếng Anh

Về tác giả: Hoàng Nhật Thịnh

Tìm mua sách nếu có bán: