Tài liệu ôn tập kiểm tra học kỳ và thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT môn tiếng Anh (dành cho học sinh tỉnh Quảng Ninh)

Thông tin xuất bản

  • Tên sách: Tài liệu ôn tập kiểm tra học kỳ và thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT môn tiếng Anh (dành cho học sinh tỉnh Quảng Ninh)
  • Mã ISBN: 978-604-9962-65-3
  • Tác giả: Nguyễn Linh, Nguyễn Thị Minh Thanh, Vũ Văn Hoa
  • Nhà xuất bản: Đại học Quốc gia Hà Nội
  • Biên tập viên: Phan Hải Như
  • Đối tác liên kết: Công ty CP Sách và thiết bị trường học Quảng Ninh-Số 10 Long Tiên – Phường Bạch Đằng – TP. Hạ Long – Quảng Ninh
  • Nơi in: CTy TNHH in Thanh Bình
  • Ngày nộp lưu chiểu: 29/05/2020

Thông tin về sách: Tài liệu ôn tập kiểm tra học kỳ và thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT môn tiếng Anh (dành cho học sinh tỉnh Quảng Ninh)

Về tác giả: Nguyễn Linh, Nguyễn Thị Minh Thanh, Vũ Văn Hoa

Tìm mua sách nếu có bán: