Tài liệu tập huấn tổ chức thực hiện dạy học theo sách giáo khoa mới môn Âm nhạc lớp 1. Triết lý bộ sách: Kết nối tri thức với cuộc sống

Thông tin xuất bản

  • Tên sách: Tài liệu tập huấn tổ chức thực hiện dạy học theo sách giáo khoa mới môn Âm nhạc lớp 1. Triết lý bộ sách: Kết nối tri thức với cuộc sống
  • Mã ISBN: 978-604-0-20853-8
  • Tác giả: Bộ Giáo dục và đào tạo – Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam. TS. Đỗ Thị Minh Chính
  • Nhà xuất bản: Giáo dục Việt Nam
  • Biên tập viên: Nguyễn Thị Kim Hằng, Nguyễn Thị Sáng
  • Đối tác liên kết:
  • Nơi in: Nhà máy in Bộ Quốc Phòng. Địa chỉ in Thôn Lưu Phái, xã Ngũ Hiệp, huyện Thanh Trì, TP. Hà Nội, Việt Nam
  • Ngày nộp lưu chiểu: 28/02/2020

Thông tin về sách: Tài liệu tập huấn tổ chức thực hiện dạy học theo sách giáo khoa mới môn Âm nhạc lớp 1. Triết lý bộ sách: Kết nối tri thức với cuộc sống

Về tác giả: Bộ Giáo dục và đào tạo – Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam. TS. Đỗ Thị Minh Chính

Tìm mua sách nếu có bán: