Tại sao? Sao cỏ lại xanh? – 100 câu hỏi “vì sao” cho các bé

Thông tin xuất bản

  • Tên sách: Tại sao? Sao cỏ lại xanh? – 100 câu hỏi “vì sao” cho các bé
  • Mã ISBN: 978-604-1-15924-2
  • Tác giả: Tatyana Yatsenko
  • Nhà xuất bản: Trẻ
  • Biên tập viên: Nguyễn Tuấn Việt
  • Đối tác liên kết:
  • Nơi in: XN in Nguyễn Minh Hoàng
  • Ngày nộp lưu chiểu: 19/03/2020

Thông tin về sách: Tại sao? Sao cỏ lại xanh? – 100 câu hỏi “vì sao” cho các bé

Về tác giả: Tatyana Yatsenko

Tìm mua sách nếu có bán: