Tại sao? Sao tim đập và dạ dày lại réo? – 40 thí nghiệm, thực hành, trò chơi, câu đố, sự kiện kỳ thú

Thông tin xuất bản

  • Tên sách: Tại sao? Sao tim đập và dạ dày lại réo? – 40 thí nghiệm, thực hành, trò chơi, câu đố, sự kiện kỳ thú
  • Mã ISBN: 978-604-1-15925-9
  • Tác giả: V. Romodin và M. Romodina
  • Nhà xuất bản: Trẻ
  • Biên tập viên: Nguyễn Tuấn Việt
  • Đối tác liên kết:
  • Nơi in: XN in Nguyễn Minh Hoàng
  • Ngày nộp lưu chiểu: 19/03/2020

Thông tin về sách: Tại sao? Sao tim đập và dạ dày lại réo? – 40 thí nghiệm, thực hành, trò chơi, câu đố, sự kiện kỳ thú

Về tác giả: V. Romodin và M. Romodina

Tìm mua sách nếu có bán: