Tạm biệt quý cô hoàn hảo (tên tiếng Anh: Brave, Not Perfect)

Thông tin xuất bản

  • Tên sách: Tạm biệt quý cô hoàn hảo (tên tiếng Anh: Brave, Not Perfect)
  • Mã ISBN: 978-604-978-420-0
  • Tác giả: Reshma Saujani
  • Nhà xuất bản: Thanh niên
  • Biên tập viên: Nguyễn Thị Hảo
  • Đối tác liên kết: Công ty TNHH Văn hóa và Truyền thông AZ Việt Nam. ĐC: 50, Đường 5, Tập thể F361, An Dương, Yên Phụ, Tây Hồ, Hà Nội.
  • Nơi in: Cty CP in Viễn Đông
  • Ngày nộp lưu chiểu: 06/01/2020

Thông tin về sách: Tạm biệt quý cô hoàn hảo (tên tiếng Anh: Brave, Not Perfect)

Về tác giả: Reshma Saujani

Tìm mua sách nếu có bán: