Tâm pháp sự sống

Thông tin xuất bản

  • Tên sách: Tâm pháp sự sống
  • Mã ISBN: 978-604-58-9924-3
  • Tác giả: Phước Giác (Giác Tử)
  • Nhà xuất bản: Tổng hợp Thành phố Hồ Chí Minh
  • Biên tập viên: Nguyễn Thị Cẩm Hồng
  • Đối tác liên kết: Cơ sở Thiên Ưng An Hạ – 7A75 ấp 7, Xã Phạm Văn Hai, H. Bình Chánh, TP.HCM
  • Nơi in: Xí nghiệp in fahasa
  • Ngày nộp lưu chiểu: 13/01/2020

Thông tin về sách: Tâm pháp sự sống

Về tác giả: Phước Giác (Giác Tử)

Tìm mua sách nếu có bán: