Tam quốc chí thông tục diễn nghĩa (tập 1) – Bản in cổ nhất năm 1522 – Tủ sách Văn sử tinh hoa

Thông tin xuất bản

  • Tên sách: Tam quốc chí thông tục diễn nghĩa (tập 1) – Bản in cổ nhất năm 1522 – Tủ sách Văn sử tinh hoa
  • Mã ISBN: 978-604-978-631-0
  • Tác giả: La Quán Trung
  • Nhà xuất bản: Thanh niên
  • Biên tập viên: Chu Quang Khánh
  • Đối tác liên kết: Công ty TNHH sách và Truyền thông Việt Nam. Đ/c: Số 3, Hẻm 6/12/5, Phố Đội Nhân, P. Vĩnh Phúc, Q. Ba Đình, Tp. Hà Nội.
  • Nơi in: Cty CP in Ngọc Trâm
  • Ngày nộp lưu chiểu: 21/04/2020

Thông tin về sách: Tam quốc chí thông tục diễn nghĩa (tập 1) – Bản in cổ nhất năm 1522 – Tủ sách Văn sử tinh hoa

Về tác giả: La Quán Trung

Tìm mua sách nếu có bán: