Tam quốc diễn nghĩa – tập 7

Thông tin xuất bản

  • Tên sách: Tam quốc diễn nghĩa – tập 7
  • Mã ISBN: 978-604-976-563-6
  • Tác giả: La Quán Trung
  • Nhà xuất bản: Văn học
  • Biên tập viên: Nguyễn Anh Vũ
  • Đối tác liên kết: Công ty Cp Văn hóa Đông A, số 113 Đông Các, P. Ô Chợ Dừa, Q. Đống Đa, Hà Nội
  • Nơi in: Cty CP in Scitech
  • Ngày nộp lưu chiểu: 14/05/2020

Thông tin về sách: Tam quốc diễn nghĩa – tập 7

Về tác giả: La Quán Trung

Tìm mua sách nếu có bán: