Tâm Thị 39

Thông tin xuất bản

  • Tên sách: Tâm Thị 39
  • Mã ISBN: 978-604-9855-65-8
  • Tác giả: Nhiều tác giả
  • Nhà xuất bản: Thanh niên
  • Biên tập viên: Tạ Quang Huy
  • Đối tác liên kết: Trịnh Thị Cẫy. Đc: 399/5 Phan Xích Long, P.9, Q. Phú Nhuận, TP.HCM
  • Nơi in: Cty TNHH MTV Tân Á Châu
  • Ngày nộp lưu chiểu: 08/01/2020

Thông tin về sách: Tâm Thị 39

Về tác giả: Nhiều tác giả

Tìm mua sách nếu có bán: