TẢN MẠN VỀ HẠNH PHÚC

Thông tin xuất bản

  • Tên sách: TẢN MẠN VỀ HẠNH PHÚC
  • Mã ISBN: 978-604-68-5928-4
  • Tác giả: Việt Hùng
  • Nhà xuất bản: Văn hóa- Văn nghệ Thành phố Hồ Chí Minh
  • Biên tập viên: Trần Thị Hoàng Tân
  • Đối tác liên kết: Cty Cổ phần Văn hóa Sách Sài Gòn: 473/8 Tô Hiến Thành, Phường 14, Quận 10, TPHCM
  • Nơi in: Công ty TNHH MTV In Báo Nhân Dân Tp.Hồ Chí Minh
  • Ngày nộp lưu chiểu: 23/12/2019

Thông tin về sách: TẢN MẠN VỀ HẠNH PHÚC

Về tác giả: Việt Hùng

Tìm mua sách nếu có bán: