Tân thơ tổng lý quy điều (Tóm rút các lề luật dạy về việc cai trị làng tổng An Nam trong Quản hạt Nam Kỳ)

Thông tin xuất bản

  • Tên sách: Tân thơ tổng lý quy điều (Tóm rút các lề luật dạy về việc cai trị làng tổng An Nam trong Quản hạt Nam Kỳ)
  • Mã ISBN: 978-604-959-418-2
  • Tác giả: Ernest Outrey
  • Nhà xuất bản: Thuận Hóa
  • Biên tập viên: Lê Diệu Anh Thi
  • Đối tác liên kết: Trần Thành Trung, ấp Tường Nghĩa, xã Thới Hòa, huyện Trà Ôn, tỉnh Vĩnh Long
  • Nơi in: Cty TNHH TM&DV Vân Thái
  • Ngày nộp lưu chiểu: 18/10/2019

Thông tin về sách: Tân thơ tổng lý quy điều (Tóm rút các lề luật dạy về việc cai trị làng tổng An Nam trong Quản hạt Nam Kỳ)

Về tác giả: Ernest Outrey

Tìm mua sách nếu có bán: