Tập bản đồ Địa lí 10

Thông tin xuất bản

  • Tên sách: Tập bản đồ Địa lí 10
  • Mã ISBN: 978-604-0-14954-1
  • Tác giả: Đặng Duy Lợi, Nguyễn Minh Tuệ, Nguyễn Thị Giáng Hương, Nguyễn Thị Hồng Loan, Thành Ngọc Linh
  • Nhà xuất bản: Giáo dục Việt Nam
  • Biên tập viên: Trịnh Minh Hùng
  • Đối tác liên kết:
  • Nơi in: Nhà máy In Bản đồ – CN CTY TNHH MTV Nhà xuất bản Tài nguyên Môi trường và Bản đồ VN
  • Ngày nộp lưu chiểu: 14/02/2020

Thông tin về sách: Tập bản đồ Địa lí 10

Về tác giả: Đặng Duy Lợi, Nguyễn Minh Tuệ, Nguyễn Thị Giáng Hương, Nguyễn Thị Hồng Loan, Thành Ngọc Linh

Tìm mua sách nếu có bán: