Tập bản đồ Địa lí 12

Thông tin xuất bản

  • Tên sách: Tập bản đồ Địa lí 12
  • Mã ISBN: 978-604-0-19742-9
  • Tác giả: Cao Văn Dũng, Lê Thông, Nguyễn Quý Thao, Nguyễn Thị Hồng Loan, Phạm Văn Hải
  • Nhà xuất bản: Giáo dục Việt Nam
  • Biên tập viên: Vũ Thị Phương Lan
  • Đối tác liên kết:
  • Nơi in: Nhà máy In Bản đồ – CN CTY TNHH MTV Nhà xuất bản Tài nguyên Môi trường và Bản đồ VN. Địa chỉ in số 14 phố Pháo Đài Láng, quận Đống Đa, TP. Hà Nội
  • Ngày nộp lưu chiểu: 05/05/2020

Thông tin về sách: Tập bản đồ Địa lí 12

Về tác giả: Cao Văn Dũng, Lê Thông, Nguyễn Quý Thao, Nguyễn Thị Hồng Loan, Phạm Văn Hải

Tìm mua sách nếu có bán: