Tập nhận biết chữ cái, tập 2 (Trẻ từ 5-6 tuổi)

Thông tin xuất bản

  • Tên sách: Tập nhận biết chữ cái, tập 2 (Trẻ từ 5-6 tuổi)
  • Mã ISBN: 978-604-918-621-9
  • Tác giả: Nhóm Sư phạm VHP
  • Nhà xuất bản: Đại học sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh
  • Biên tập viên: Hồ Thị Thúy Kiều
  • Đối tác liên kết: Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ VHP; 34 Hoàng Việt, Phường 4, Quận Tân Bình, TP. HCM
  • Nơi in: Cty TNHH In Mai Thịnh Đức
  • Ngày nộp lưu chiểu: 24/10/2019

Thông tin về sách: Tập nhận biết chữ cái, tập 2 (Trẻ từ 5-6 tuổi)

Về tác giả: Nhóm Sư phạm VHP

Tìm mua sách nếu có bán: