Tập thơ Ký họa mùa đông

Thông tin xuất bản

  • Tên sách: Tập thơ Ký họa mùa đông
  • Mã ISBN: 978-604-84-4940-7
  • Tác giả: Vũ Thiên Tường
  • Nhà xuất bản: Đà Nẵng
  • Biên tập viên: Nguyễn Đức Thảo Vy
  • Đối tác liên kết: Vũ Thiên Tường- Núi Thành, tỉnh Quảng Nam
  • Nơi in: Cty CP in, phát hành sách và TBTH Quảng Nam
  • Ngày nộp lưu chiểu: 25/03/2020

Thông tin về sách: Tập thơ Ký họa mùa đông

Về tác giả: Vũ Thiên Tường

Tìm mua sách nếu có bán: