Tập tô màu – Bé tập tô nét cơ bản (Dành cho trẻ từ 5-6 tuổi)

Thông tin xuất bản

  • Tên sách: Tập tô màu – Bé tập tô nét cơ bản (Dành cho trẻ từ 5-6 tuổi)
  • Mã ISBN: 978-604-55-4203-3
  • Tác giả: Nguyễn Thị Mai Hương
  • Nhà xuất bản: Hà Nội
  • Biên tập viên: Phạm Quốc Tuấn
  • Đối tác liên kết: Cty CP In Khoa học công nghệ mới – Số 181 Lạc Long Quân, Nghĩa Đô, Cầu Giấy, Hà Nội
  • Nơi in: Cty CP In KHCN mới
  • Ngày nộp lưu chiểu: 29/11/2019

Thông tin về sách: Tập tô màu – Bé tập tô nét cơ bản (Dành cho trẻ từ 5-6 tuổi)

Về tác giả: Nguyễn Thị Mai Hương

Tìm mua sách nếu có bán: