Tập tô màu. Bộ 11: Một ngày của Bi

Thông tin xuất bản

  • Tên sách: Tập tô màu. Bộ 11: Một ngày của Bi
  • Mã ISBN: 978-604-9910-38-8
  • Tác giả: Công ty Cổ phần Tập đoàn Thiên Long
  • Nhà xuất bản: Đại học sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh
  • Biên tập viên: Hồ Thị Thúy Kiều
  • Đối tác liên kết: Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ Kinh Văn; 02 Hoa Phượng, Phường 2, Quận Phú Nhuận, TPHCM, Việt Nam
  • Nơi in: Cty CP in Gia Định
  • Ngày nộp lưu chiểu: 15/05/2020

Thông tin về sách: Tập tô màu. Bộ 11: Một ngày của Bi

Về tác giả: Công ty Cổ phần Tập đoàn Thiên Long

Tìm mua sách nếu có bán: