Tập tô màu mẫu giáo – Phiên bản song ngữ Việt – Anh 4-6 tuổi Tập 11 – Nghề nghiệp

Thông tin xuất bản

  • Tên sách: Tập tô màu mẫu giáo – Phiên bản song ngữ Việt – Anh 4-6 tuổi Tập 11 – Nghề nghiệp
  • Mã ISBN: 978-604-78-9980-7
  • Tác giả: Nguyễn Thị Duyên
  • Nhà xuất bản: Mỹ thuật
  • Biên tập viên: Hồ Linh Chi
  • Đối tác liên kết: Công ty Cổ phần sách Nhân Dân – Số 12 ngách 1, ngõ 814 đường Láng – Đống Đa, Hà Nội
  • Nơi in: in Quang Minh
  • Ngày nộp lưu chiểu: 25/10/2019

Thông tin về sách: Tập tô màu mẫu giáo – Phiên bản song ngữ Việt – Anh 4-6 tuổi Tập 11 – Nghề nghiệp

Về tác giả: Nguyễn Thị Duyên

Tìm mua sách nếu có bán: