Tập tô màu: Nghề nghiệp bé yêu

Thông tin xuất bản

  • Tên sách: Tập tô màu: Nghề nghiệp bé yêu
  • Mã ISBN: 978-604-9921-54-4
  • Tác giả: Vương Văn Thượng
  • Nhà xuất bản: Mỹ thuật
  • Biên tập viên: Vũ Thị Hương
  • Đối tác liên kết: Công ty TNHH MT Thiên Việt- 102 đường Trần Phú, P. Mộ Lao, Hà Đông, Hà Nội
  • Nơi in: Cty TNHH in TM Hải Nam
  • Ngày nộp lưu chiểu: 15/05/2020

Thông tin về sách: Tập tô màu: Nghề nghiệp bé yêu

Về tác giả: Vương Văn Thượng

Tìm mua sách nếu có bán: