Tập tô màu Nhà trẻ – chủ đề Động vật

Thông tin xuất bản

  • Tên sách: Tập tô màu Nhà trẻ – chủ đề Động vật
  • Mã ISBN: 978-604-9907-26-5
  • Tác giả: Khánh Hòa
  • Nhà xuất bản: Mỹ thuật
  • Biên tập viên: Hồ Linh Chi
  • Đối tác liên kết: Công ty TNHH một thành viên TM & DVVH Minh Long -P501B Nhà H2 Văn Chương – Khâm Thiên- Hà Nội
  • Nơi in: Cty CP Văn hóa Hà Nội
  • Ngày nộp lưu chiểu: 15/05/2020

Thông tin về sách: Tập tô màu Nhà trẻ – chủ đề Động vật

Về tác giả: Khánh Hòa

Tìm mua sách nếu có bán: