Tập viết 1, tập 2 (Kết nối tri thức với cuộc sống)

Thông tin xuất bản

  • Tên sách: Tập viết 1, tập 2 (Kết nối tri thức với cuộc sống)
  • Mã ISBN: 978-604-0-19764-1
  • Tác giả: Bùi Mạnh Hùng, Phạm Kim Chung
  • Nhà xuất bản: Giáo dục Việt Nam
  • Biên tập viên: Nguyễn Thị Bích Vân
  • Đối tác liên kết:
  • Nơi in: Nhà máy in Bộ Quốc Phòng. Địa chỉ in Thôn Lưu Phái, xã Ngũ Hiệp, huyện Thanh Trì, thành phố Hà Nội, Việt Nam. Cơ sở in: Khu CN Quốc Oai, Km 19, đại lộ Thăng Long, thị trấn Quốc Oai, TP Hà Nội
  • Ngày nộp lưu chiểu: 28/05/2020

Thông tin về sách: Tập viết 1, tập 2 (Kết nối tri thức với cuộc sống)

Về tác giả: Bùi Mạnh Hùng, Phạm Kim Chung

Tìm mua sách nếu có bán: