Tập viết chữ Hán 汉字写字练习本 (Biên soạn theo giáo trình 301 câu đàm thoại tiếng Hoa)

Thông tin xuất bản

  • Tên sách: Tập viết chữ Hán 汉字写字练习本 (Biên soạn theo giáo trình 301 câu đàm thoại tiếng Hoa)
  • Mã ISBN: 978-604-9878-84-8
  • Tác giả: TS. Nguyễn Thị Thanh Huệ (Chủ biên)
  • Nhà xuất bản: Đại học Quốc gia Hà Nội
  • Biên tập viên: Nguyễn Thị Thu Quỳnh
  • Đối tác liên kết: Công ty TNHH Văn hoá Minh Tân – Nhà sách Minh Thắng. 808 Đường Láng, Đống Đa, Hà Nội
  • Nơi in: Cty TNHH Văn hóa Minh Tân – NS Minh Thắng
  • Ngày nộp lưu chiểu: 10/01/2020

Thông tin về sách: Tập viết chữ Hán 汉字写字练习本 (Biên soạn theo giáo trình 301 câu đàm thoại tiếng Hoa)

Về tác giả: TS. Nguyễn Thị Thanh Huệ (Chủ biên)

Tìm mua sách nếu có bán: