Tập viết Hiragana (viết và xóa được) (4 ~ 6 tuổi) -Giáo dục Nhật Bản – Bộ sách dành cho lứa tuổi nhi đồng – Viết và xóa được

Thông tin xuất bản

  • Tên sách: Tập viết Hiragana (viết và xóa được) (4 ~ 6 tuổi) -Giáo dục Nhật Bản – Bộ sách dành cho lứa tuổi nhi đồng – Viết và xóa được
  • Mã ISBN: 978-604-68-5636-8
  • Tác giả: Gakken
  • Nhà xuất bản: Văn hóa- Văn nghệ Thành phố Hồ Chí Minh
  • Biên tập viên: Vương Hoài Lâm
  • Đối tác liên kết: Cty U Internatiional Human Co., LTD – 34 – 40 C1, Cộng Hòa, Q. Tân Bình, TP.HCM
  • Nơi in: Cty TNHH MTV Itaxa
  • Ngày nộp lưu chiểu: 21/05/2020

Thông tin về sách: Tập viết Hiragana (viết và xóa được) (4 ~ 6 tuổi) -Giáo dục Nhật Bản – Bộ sách dành cho lứa tuổi nhi đồng – Viết và xóa được

Về tác giả: Gakken

Tìm mua sách nếu có bán: