Tây du ký – tập 3

Thông tin xuất bản

  • Tên sách: Tây du ký – tập 3
  • Mã ISBN: 978-604-9895-64-7
  • Tác giả: Ngô Thừa Ân
  • Nhà xuất bản: Văn học
  • Biên tập viên: Nguyễn Thu Hà; Nguyễn Thị Hồng Hạnh
  • Đối tác liên kết: Công ty Khang Việt, 71 Đinh Tiên Hoàng, P. Đa Kao, Q.1, Tp. Hồ Chí Minh
  • Nơi in: in BB Kiến Á
  • Ngày nộp lưu chiểu: 28/05/2020

Thông tin về sách: Tây du ký – tập 3

Về tác giả: Ngô Thừa Ân

Tìm mua sách nếu có bán: