Tây du ký truyện liên hoàn họa – Tập 14: Động Liên Hoàn – Tiệc Đinh Ba

Thông tin xuất bản

  • Tên sách: Tây du ký truyện liên hoàn họa – Tập 14: Động Liên Hoàn – Tiệc Đinh Ba
  • Mã ISBN: 978-604-9961-11-3
  • Tác giả: Đỗ Ái Quân, Đỗ Quyên, Ngọc Hoa, Nguyên tác: Ngô Thừa Ân; Cải biên: Chiêu Minh, Sử Trình; Vẽ tranh: Chung Huy, Trương Môi, Y Văn; Vẽ bìa: Trần Huệ Quán.
  • Nhà xuất bản: Thanh niên
  • Biên tập viên: Chu Quang Khánh
  • Đối tác liên kết: Công ty TNHH sách và Truyền thông Việt Nam. Đ/c: Số 3, Hẻm 6/12/5, Phố Đội Nhân, P. Vĩnh Phúc, Q. Ba Đình, Tp. Hà Nội.
  • Nơi in: CTCP in Sao Việt
  • Ngày nộp lưu chiểu: 07/07/2020

Thông tin về sách: Tây du ký truyện liên hoàn họa – Tập 14: Động Liên Hoàn – Tiệc Đinh Ba

Về tác giả: Đỗ Ái Quân, Đỗ Quyên, Ngọc Hoa, Nguyên tác: Ngô Thừa Ân; Cải biên: Chiêu Minh, Sử Trình; Vẽ tranh: Chung Huy, Trương Môi, Y Văn; Vẽ bìa: Trần Huệ Quán.

Tìm mua sách nếu có bán: