Tây du ký truyện liên hoàn họa – Tập 5: Cao Lão Trang – Núi Hoàng Phong

Thông tin xuất bản

  • Tên sách: Tây du ký truyện liên hoàn họa – Tập 5: Cao Lão Trang – Núi Hoàng Phong
  • Mã ISBN: 978-604-9961-02-1
  • Tác giả: Nguyên tác: Ngô Thừa Ân; Cải biên: Chu Kháng; Vẽ tranh: Bạch Minh- Hàn Á Châu- Tiểu Lân; Vẽ bìa: Trần Huệ Quán.
  • Nhà xuất bản: Thanh niên
  • Biên tập viên: Chu Quang Khánh
  • Đối tác liên kết: Công ty TNHH sách và Truyền thông Việt Nam. Đ/c: Số 3, Hẻm 6/12/5, Phố Đội Nhân, P. Vĩnh Phúc, Q. Ba Đình, Tp. Hà Nội.
  • Nơi in: CTCP in Sao Việt
  • Ngày nộp lưu chiểu: 07/07/2020

Thông tin về sách: Tây du ký truyện liên hoàn họa – Tập 5: Cao Lão Trang – Núi Hoàng Phong

Về tác giả: Nguyên tác: Ngô Thừa Ân; Cải biên: Chu Kháng; Vẽ tranh: Bạch Minh- Hàn Á Châu- Tiểu Lân; Vẽ bìa: Trần Huệ Quán.

Tìm mua sách nếu có bán: