Tế bào gốc và tế bào gốc ung thư trong chẩn đoán và trị liệu các khối u ác tính

Thông tin xuất bản

Thông tin về sách: Tế bào gốc và tế bào gốc ung thư trong chẩn đoán và trị liệu các khối u ác tính

Về tác giả: VS.GS.TSKH. Đái Duy Ban ( chủ biên); TS. Nguyễn Việt Phương; PGS.TS. Phạm Công Hoạt

Tìm mua sách nếu có bán: