Tết ở bản Dèo (tập truyện ngắn)

Thông tin xuất bản

  • Tên sách: Tết ở bản Dèo (tập truyện ngắn)
  • Mã ISBN: 978-604-977-342-6
  • Tác giả: Nguyễn Hữu Nhàn; (Liên hiệp các Hội VHNT Việt Nam; Hội Văn học nghệ thuật các dân tộc thiểu số Việt Nam)
  • Nhà xuất bản: Hội Nhà văn
  • Biên tập viên: Đào Bá Đoàn
  • Đối tác liên kết: LK với Liên hiệp các HVHNT VN – Hội VHNT các dân tộc thiểu số Việt Nam)/ Đc: n51 Trần Hưng Đạo, Q.Hoàn Kiếm, HN
  • Nơi in: CTCP in Thiên kim
  • Ngày nộp lưu chiểu: 10/01/2020

Thông tin về sách: Tết ở bản Dèo (tập truyện ngắn)

Về tác giả: Nguyễn Hữu Nhàn; (Liên hiệp các Hội VHNT Việt Nam; Hội Văn học nghệ thuật các dân tộc thiểu số Việt Nam)

Tìm mua sách nếu có bán: