Thả thính chân kinh và vài ghi chép linh tinh trên hành trình đi kiếm chân tình

Thông tin xuất bản

  • Tên sách: Thả thính chân kinh và vài ghi chép linh tinh trên hành trình đi kiếm chân tình
  • Mã ISBN: 978-604-1-16767-4
  • Tác giả: Anh Khang
  • Nhà xuất bản: Trẻ
  • Biên tập viên: Phan Thị Tường Vân
  • Đối tác liên kết:
  • Nơi in: Cty Cp Gia Định
  • Ngày nộp lưu chiểu: 27/05/2020

Thông tin về sách: Thả thính chân kinh và vài ghi chép linh tinh trên hành trình đi kiếm chân tình

Về tác giả: Anh Khang

Tìm mua sách nếu có bán: