Thách thức bán hàng: Để làm chủ cuộc đối thoại với khách hàng

Thông tin xuất bản

  • Tên sách: Thách thức bán hàng: Để làm chủ cuộc đối thoại với khách hàng
  • Mã ISBN: 978-604-951-906-2
  • Tác giả: Brent Adamson, Matthew Dixon
  • Nhà xuất bản: Hồng Đức
  • Biên tập viên: Ngô Thị Hồng Tú
  • Đối tác liên kết: Công ty cổ phần sách MCBooks
  • Nơi in: Cty CP In và Truyền thông Hợp Phát
  • Ngày nộp lưu chiểu: 16/10/2019

Thông tin về sách: Thách thức bán hàng: Để làm chủ cuộc đối thoại với khách hàng

Về tác giả: Brent Adamson, Matthew Dixon

Tìm mua sách nếu có bán: