Thám tử Kindaichi tập 1 – Án mạng ở nhà hát Opera

Thông tin xuất bản

  • Tên sách: Thám tử Kindaichi tập 1 – Án mạng ở nhà hát Opera
  • Mã ISBN: 978-604-1-16435-2
  • Tác giả: Fumiya Sato, Seimaru Amagi, Yozaburo Kanari
  • Nhà xuất bản: Trẻ
  • Biên tập viên: Trần Thị Nguyệt Anh
  • Đối tác liên kết:
  • Nơi in: CTCP in khuyến học phía Nam
  • Ngày nộp lưu chiểu: 15/06/2020

Thông tin về sách: Thám tử Kindaichi tập 1 – Án mạng ở nhà hát Opera

Về tác giả: Fumiya Sato, Seimaru Amagi, Yozaburo Kanari

Tìm mua sách nếu có bán: