Thám tử lừng danh Conan bộ đặc biệt 41

Thông tin xuất bản

  • Tên sách: Thám tử lừng danh Conan bộ đặc biệt 41
  • Mã ISBN: 978-604-2-15255-6
  • Tác giả: Gosho Aoyama / Masaru Ohta / Kazuhiro Kubota
  • Nhà xuất bản: Kim Đồng
  • Biên tập viên: Đặng Cao Cường
  • Đối tác liên kết:
  • Nơi in: Cty Cp In & Văn hóa phẩm Hà Nội
  • Ngày nộp lưu chiểu: 31/12/2019

Thông tin về sách: Thám tử lừng danh Conan bộ đặc biệt 41

Về tác giả: Gosho Aoyama / Masaru Ohta / Kazuhiro Kubota

Tìm mua sách nếu có bán: