Thám tử lừng danh Conan Tập 2

Thông tin xuất bản

  • Tên sách: Thám tử lừng danh Conan Tập 2
  • Mã ISBN: 978-604-2-16157-2
  • Tác giả: Gosho Aoyama
  • Nhà xuất bản: Kim Đồng
  • Biên tập viên: Đặng Cao Cường
  • Đối tác liên kết:
  • Nơi in: CTCP in và văn hóa phẩm HN
  • Ngày nộp lưu chiểu: 21/04/2020

Thông tin về sách: Thám tử lừng danh Conan Tập 2

Về tác giả: Gosho Aoyama

Tìm mua sách nếu có bán: