Thám tử lừng danh Conan Tập 58

Thông tin xuất bản

  • Tên sách: Thám tử lừng danh Conan Tập 58
  • Mã ISBN: 978-604-2-16213-5
  • Tác giả: Gosho Aoyama
  • Nhà xuất bản: Kim Đồng
  • Biên tập viên: Đặng Cao Cường
  • Đối tác liên kết:
  • Nơi in: CTCP in văn hóa phẩm Hà Nội
  • Ngày nộp lưu chiểu: 03/07/2020

Thông tin về sách: Thám tử lừng danh Conan Tập 58

Về tác giả: Gosho Aoyama

Tìm mua sách nếu có bán: