Thám tử lừng danh Conan Tập 88

Thông tin xuất bản

  • Tên sách: Thám tử lừng danh Conan Tập 88
  • Mã ISBN: 978-604-2-16243-2
  • Tác giả: Gosho Aoyama
  • Nhà xuất bản: Kim Đồng
  • Biên tập viên: Đặng Cao Cường
  • Đối tác liên kết:
  • Nơi in: Cty CP in và Văn hóa phẩm Hà Nội
  • Ngày nộp lưu chiểu: 31/03/2020

Thông tin về sách: Thám tử lừng danh Conan Tập 88

Về tác giả: Gosho Aoyama

Tìm mua sách nếu có bán: