Thần thoại Hy Lạp – 2 – Những chiến công vĩ đại: Perseus, Heracles và các dũng sĩ

Thông tin xuất bản

  • Tên sách: Thần thoại Hy Lạp – 2 – Những chiến công vĩ đại: Perseus, Heracles và các dũng sĩ
  • Mã ISBN: 978-604-2-18645-2
  • Tác giả: Nguyễn Văn Khoả
  • Nhà xuất bản: Kim Đồng
  • Biên tập viên: Hoàng Kiều Nga
  • Đối tác liên kết:
  • Nơi in: CTCP in và văn hóa phẩm Hà Nôi
  • Ngày nộp lưu chiểu: 15/06/2020

Thông tin về sách: Thần thoại Hy Lạp – 2 – Những chiến công vĩ đại: Perseus, Heracles và các dũng sĩ

Về tác giả: Nguyễn Văn Khoả

Tìm mua sách nếu có bán: