Thần thoại về mặt trời ở Việt Nam

Thông tin xuất bản

  • Tên sách: Thần thoại về mặt trời ở Việt Nam
  • Mã ISBN: 978-604-923-497-2
  • Tác giả: Nguyễn Thị Thanh Trâm
  • Nhà xuất bản: Đại học Vinh
  • Biên tập viên: Phan Quốc Trường
  • Đối tác liên kết:
  • Nơi in: CTCP in Tổng hợp Cầu Giấy
  • Ngày nộp lưu chiểu: 20/12/2019

Thông tin về sách: Thần thoại về mặt trời ở Việt Nam

Về tác giả: Nguyễn Thị Thanh Trâm

Tìm mua sách nếu có bán: