Thành cổ Quảng Trị QuangTri Citadel

Thông tin xuất bản

  • Tên sách: Thành cổ Quảng Trị QuangTri Citadel
  • Mã ISBN: 978-604-974-190-6
  • Tác giả: Trung tâm Quản lý Di tích và Bảo tàng tỉnh Quảng Trị
  • Nhà xuất bản: Đại học Huế
  • Biên tập viên: Đoàn Thị Mỹ Hằng
  • Đối tác liên kết: Công ty Cổ phần in Thuận Phát, 22 Tố Hữu, thành phố Huế
  • Nơi in: Cty cp In Thuận Phát
  • Ngày nộp lưu chiểu: 03/01/2020

Thông tin về sách: Thành cổ Quảng Trị QuangTri Citadel

Về tác giả: Trung tâm Quản lý Di tích và Bảo tàng tỉnh Quảng Trị

Tìm mua sách nếu có bán: