THÀNH CÔNG VÀ MAY MẮN: Vận may và chuyện hoang đường về tài năng

Thông tin xuất bản

  • Tên sách: THÀNH CÔNG VÀ MAY MẮN: Vận may và chuyện hoang đường về tài năng
  • Mã ISBN: 978-604-1-15653-1
  • Tác giả: Robert H. Frank
  • Nhà xuất bản: Trẻ
  • Biên tập viên: Đào Thị Tú Uyên
  • Đối tác liên kết:
  • Nơi in: Cty TNHH MTV Lê Quang Lộc
  • Ngày nộp lưu chiểu: 02/03/2020

Thông tin về sách: THÀNH CÔNG VÀ MAY MẮN: Vận may và chuyện hoang đường về tài năng

Về tác giả: Robert H. Frank

Tìm mua sách nếu có bán: