Thanh gươm diệt quỷ Tập 5: Xuống địa ngục

Thông tin xuất bản

  • Tên sách: Thanh gươm diệt quỷ Tập 5: Xuống địa ngục
  • Mã ISBN: 978-604-2-16868-7
  • Tác giả: Koyoharu Gotouge
  • Nhà xuất bản: Kim Đồng
  • Biên tập viên: Nguyễn Vân Hạnh
  • Đối tác liên kết:
  • Nơi in: Cty TNHH MTV Lê Quang Lộc
  • Ngày nộp lưu chiểu: 18/03/2020

Thông tin về sách: Thanh gươm diệt quỷ Tập 5: Xuống địa ngục

Về tác giả: Koyoharu Gotouge

Tìm mua sách nếu có bán: